Filharmonia Świętokrzyska Kielce

Filharmonia Świętokrzyska

 

Koncerty Filharmonia Świętokrzyska Szkolne koncerty kameralne dla dzieci i młodzieży odbywają się w szkołach, a także w przedszkolach na terenie Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. Szczycimy się wieloletnim doświadczeniem organizacyjnym i merytorycznym: rocznie organizujemy ok. 600 koncertów w 80 placówkach dla ok. 100.000 młodych słuchaczy. Proponowane przez nas zajęcia to swoiste lekcje muzyki, prowadzone przez doświadczonych prelegentów, z programem specjalnie opracowanym i dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczniów. Podzielone są na dwie grupy: koncerty 30-minutowe dla dzieci młodszych (klasy 0 – III) i 45-minutowe dla dzieci i młodzieży starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Terminy koncertów ustalane są z trzytygodniowym wyprzedzeniem, a przy tym dostosowujemy je do rytmu lekcji, więc nie kolidują z innymi zajęciami. Cały cykl (do 10 spotkań rocznie) pomyślany jest tak, by wychowankowie poznawali instrumenty, kompozytorów i ich utwory oraz uczyli się słuchać muzyki. Naszą ambicją jest, by te koncerty stanowiły uzupełnienie lekcji muzyki i sztuki oraz innych przedmiotów humanistycznych.


Możliwość komentowania jest wyłączona.