Konkurs plastyczny dla uczestników warsztatów w ramach projektu -Tradycja nie ginie w czorsztyńskiej krainie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach będzie realizować projekt pt.”Tradycja nie ginie w czorsztyńskiej krainie” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach tego projektu zamierza się przeprowadzić warsztaty literackie, etnograficzne i plastyczne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zostaną warsztaty z literatem regionalnym w Maniowach i Kluszkowcach, warsztaty etnograficzno-literackie z flisakiem pienińskim z przedszkolakami z Maniów i Kluszkowiec, oraz dziećmi ze Sromowiec Wyżnych i Sromowiec Niżnych. Warsztaty z grafikiem regionalnym odbędą się w Sromowcach Niżnych i Sromowcach Wyżnych.
Celem tego projektu jest podniesienie świadomości o regionie i produktach lokalnych, oraz rozwój własnej inwencji twórczej. Dla wszystkich uczestników warsztatów przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny o regionie, w trzech kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-10 lat, 11–14 lat. Technika dowolna. Z każdej grupy wiekowej wyłonionych będzie 5 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. Biblioteka zapewnia materiały plastyczne.
Prace plastyczne należy złożyć do 24.X.2014 roku w bibliotekach publicznych. Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość. Prace oceni Jury powołane przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.X.2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluszkowcach. Prace prezentowane będą na wystawie w poszczególnych szkołach. Czorsztyn noclegi zaprasza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.