Suwałki

krynica

poronin

koscielisko

karpacz

zakopane

Suwałki – Suwałki były stworzone nad rzeką Czarna Hańczą, w epicentrum swoich dóbr kameduli wigierscy. W 1690 r. była to mała osada licząca sobie dwa dymy. Legenda mówi, iż nazwa – Suwałki, wzieła się od słowa suwałka, która w dialekcie „dzuków” – Litwinów mieszkających na Suwalszczyźnie – oznacza zbieraninę. I w rzeczy samej, pierwsi mieszkańcy Suwałk stanowili łapankę, nie wykluczając włóczęgów i uciekinierów z różnych stron. Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie – przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku wioska dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe. W 1710 roku kameduli wyprosili u króla Augusta II przywilej na przekształcenie wsi w miasto. W 1715 uwolnili jego mieszkańców od pańszczyzny, ustanowili władze miejskie i wytyczyli 300 miejsc pod budowę wraz z przestrzenią rynkową i ulicami. Przyłączyli także do miasta 83 włóki lasu z przeznaczeniem ich pod grunty orne. W 1720 r. król August II potwierdził przywilej lokacyjny miasta i wypuścił mieszczan na 18 lat od podatku powiatowego. Ustanowił również cotygodniowy targ i cztery jarmarki w roku. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romualda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzyżem. Św. Romuald – to założyciel zakonu, św. Roch- uosabia opiekuństwo i ochronę przed zarazami. Pies u jego nóg symbolizuje wiarę, wierność i posłuszeństwo. Trzy zielone góry nawiązują bezpośrednio do zakonu kamedułów- ponieważ trzy góry z koroną są godłem tej kongregacji zakonnej. Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski trafiła w ich ręce. Do końca XVII wieku budynki Suwałk była wyłącznie drewniana – ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasta. Wytyczenie traktu warszawsko-kowieńsko-petersburskiego poruszyło umiejscowienie się całej nowej murowanej zabudowy wzdłuż tej ulicy obecna Kościuszki.


Możliwość komentowania jest wyłączona.