W krainie Mazur…

Historia Warmi i Mazury tanie noclegi stworzona została przez różne narody i ludy, po których pozostało bardzo dużo dowodów na odmienność ich kultury oraz religii.

Krajobraz regionu został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14 000–15 000 lat temu. Z tego okresu pochodzi, znaleziony w okolicach Giżycka, fragment rogu renifera. Najwyższy szczyt Mazur – Dylewska Góra położona jest na wysokości 312 m n.p.m. Do największych jezior na Mazurach należą Śniardwy, będące największym jeziorem w Polsce oraz Mamry, które jest jeziorem o największej objętości w Polsce

Charakterystyczne elementy krajobrazu:

  • Przydrożne aleje drzew.
  • Pałace oraz dwory z założeniami parkowo-ogrodowymi.
  • Mazurskie cmentarze ewangelickie.
  • Obiekty dawnych linii kolejowych.
  • Charakterystyczne dla regionu są też pozostałości wczesnośredniowiecznych posągów nagrobnych bądź przedstawień bóstw pruskich plemion, tzw. Baby pruskie.