Pieniny piękne pasmo górskie w Polsce

Pieniny to jedno z najmniejszych pasm górskich w Polsce rozciągające się pomiędzy Kotliną Orawsko – Nowotarską a Gorcami i Beskidem Sądeckim. Pomimo wielkości jest jednym z atrakcyjniejszych rejonów turystycznych. Całe Pieniny objęte są ochroną z pomocą Pienińskiego Parku Narodowego oraz rezerwatów krajobrazowych i przyrodniczych.  Pieniny noclegi koliczne miejscowości stanowią doskonałe zaplecze turystyczne z bazą noclegową, gastronomiczną i rozrywkową. Dodatkowo Szczawnica czy Krościenko są uzdrowiskami, gdzie poza górskim klimatem wydobywa się lecznicze wody.

Jednym z najbardziej znanych jest wąwóz Homole. Pasmo Małych Pienin zyskało swoją nazwę dopiero w połowie XIX wieku. Wcześniej obłe góry miejscowi nazywali gomołami lub homołami. W okolicach góry nie ma żadnych szlaków turystycznych, jednak szczyt dał nazwę malowniczemu, dzikiemu Wąwozowi Homole, który stanowi największą atrakcję Małych Pienin. Wąwóz ten ma około 800 metrów długości, a jego strome ściany dochodzą do 120 metrów wysokości i zbiegają się na dole przy korycie potoku Kamionka. Na dnie wąwozu leżą ogromne głazy, z których najsłynniejsze to Kamienne Księgi. Legenda oparta na wierzeniach Łemków mówi, że na kaskadowo ułożonych skalnych blokachprzypominających ogromne księgi zapisane są tajemnym pismem losy każdego człowieka. Na świecie nie ma jednak nikogo, który potrafiłby to pismo odczytać. Do takiej mądrości doszedł kiedyś pewnien pop z Lipnika, jednak Bóg odebrał mu wtedy mowę, aby koleje losu pozostały dla ludzi nieznane.

Pieniny domki Ważnym punktem dla każdego turysty jest pokonanie słynnej Drogi Pienińskiej, czylispacer wzdłuż Dunajca pieszo-rowerową ścieżką Szczawnica-Leśnica. Można tam podpatrywać gigantycznych rozmiarów pstrągi, natomiast ważne, że nie wolno ich dokarmiać. Istnieje też opcja, aby odbić lekko i wdrapać się do schroniska Orlica albo przeprawić się na drugi brzeg i zwiedzić Sokolicę. Noclegi Pieniny Atrakcją jest też zwiedzanie ekspozycji muzealnych w budynkach Pienińskiego Parku Narodowego.

Za doliną Pienińskiego Potoku rozciągają się Pieninki. Grzbiet ten jest częścią pasma Pienin Środkowych, a jego najsłynniejszym szczytem jest Sokolica. Nazwę swoją zawdzięcza sokołom, które niegdyś gniazdowały na jej stromym zboczu. Ze względu na wspaniałe widoki, szczyt jest bardzo często odwiedzany. Charakterystyczne dla Sokolicy są strome, południowe zbocza, opadające wprost do Dunajca. Pionowe, 300 metrowe ściany pozostawiają niezapomniane wrażenie. Wokół szczytu Sokolicy rosną stare sosny. Najstarsza z nich liczy sobie ponad 500 lat i jest jednym z najczęściej fotografowanych elementów pienińskiej flory. 

Pieniny – atrakcje

Pieniny noclegi to bez wątpienia urocze pasmo górskie w Polsce. Położone są w południowej Polsce i północnej Słowacji w Karpatach Zachodnich. Bezpośrednio w sąsiedztwie Pienin znajdują się pasma górskie: od północy Gorce, od południa Magura Spiska oraz Pogórze Spisko-Gubałowskie, od zachodu Kotlina Nowotarska, od północnego wschodu Beskid Sądecki. Rzeka Dunajec podzieliła Pieniny na trzy grupy górskie: Pieniny Spiskie, Środkowe – Właściwe oraz Małe. Pieniny Spiskie są wysunięte na zachód i obejmują obszar ciągnący się od Dursztyna, przez przełom czorsztyński (Jezioro Czorsztyńskie) ograniczone rzeką Białką i rzeką Dunajec. Leżą w całości w Polsce. Najwyższy szczyt Pienin Spiskich to Żar 883 m n.p.m. Pieniny Środkowe – Właściwe uznawane są za najciekawszą przyrodniczo i krajobrazowo część Pienin. Określane jako Pieniny pomiędzy którymi płynie Dunajec tworząc słynny Przełom Dunajca. Pieniny Środkowe leżą pomiędzy Niedzicą do Przełomu Dunajca i dalej od Sromowiec po Szczawnicę. Znaczna część Pienin Środkowych leży na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Najbardziej znanymi szczytami tej części Pienin są: Trzy Korony -Okrąglica dziewięćset osiemdziesiąt dwa m n.p.m., Sokolica siedemset czterdzieści siedem m n.p.m., Czertezik siedemset siedemdziesiąt dwa m n.p.m. oraz Zamkowa Góra siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć m n.p.m. na które prowadzą liczne szlaki turystyczne. Pieniny Małe znajdują się na wschód od przełomu Dunajca koło Szczawnicy. Najwyższym szczytem tej części Pienin jest Wysoka tysiąc pięćdziesiąt dwa m n.p.m. W Pieninach Małych na uwagę zasługuje Wąwóz Homole, rezerwat przyrody Wysokie Skałki oraz leżący na granicy z Beskidem Sądeckim przełom Białej Wody. Pieniny noclegi tanie

Pieniny są znane z zabytkowych miejscowości jakimi są Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica. W miejscowościach tych występują wody mineralne tzw. szczawy. Źródła takie występują także w Czerwonym Klasztorze (Słowacja), dolinie Ociemnego Potoku (potok w Pieninach), Wielkim Lipniku (wieś na Słowacji). Pieniny noclegi domki

Pieninach przyjmują turystów przez cały rok. Kuszą swoim pięknem, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej. Zimą pokryte białą pierzynką śpią spokojnym snem zachęcając do korzystania z okolicznych wyciągów narciarskich. Pieniny pokoje do wynajęcia Wiosną obfitują w przebiśniegi a pienińska buczyna zachwyca swoim pięknem. Lato to czas wzmożonych wycieczek pieszych po szlakach turystycznych. Jesień natomiast pokazuje pełnię barw Pienin a typowe dla tego okresu poranne mgły wywierają ogromne wrażenie na turystach. Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, region Pienin cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr. Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej – chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy oraz obecności gatunków i odmian endemicznych – mniszek pieniński, pszonak pieniński, roślin wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów naskalnych muraw zwłaszcza na zboczach południowych. Z różnorodnością siedlisk związana jest bogactwo zwierzyny. W Pieninach żyje około połowy znanych w całej Polsce zwierząt, liczbę ich szacuje sie na ~ 14 tysięcy gatunków. Większość stanowią bezkręgowce, gatunki owadów nie występujące nigdzie indziej na terenie Polski. Region Pienin zamieszkuje dziesięć gatunków płazów, w tym: żaby, ropuchy, traszki, kumaki, rzadka salamandra plamista oraz gady: jaszczurki: zwinka żyworodna, padalec zwyczajny, węże: gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, zaskroniec. Różnorodność siedlisk i obecność zbiorników wodnych decydują również o dużej liczbie gatunków ptaków drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych. Pieniny pensjonaty