Historia Zawoi

Zawoja jest najdłuższą miejscowością w Polsce. Właśnie to zjawisko między innymi przyciąga co roku do Zawoi masę turystów, wtedy Noclegi Zawoja, które są doskonale przygotowane na przyjęcie najbardziej wymagających klientów szturmują zyski. Historia Zawoi sięga XVI wieku, jednak jeszcze wtedy nosiła ona inna nazwę i była częścią innej miejscowości.  Pierwsze wzmianki o Zawoi jako takiej znajdują się w dokumentach pochodzących z 1646 roku. Nazwa Zawoi pochodzi od dacko- rumuńskiego słowa zavoiu co oznacza podmokły las nad urwistym zakolem rzeki i pierwotnie brzmiała Zawój.  Legenda w jeszcze inny sposób tłumaczy nazwę miejscowości. Mówi ona, że Zawoja pochodzi od słowa zabój, wiążąc ja ze zbójami przebywającymi na terenie miejscowości. Podania mówią również, że pochodzi ona od tak zwanych zawojów, czyli damskich haftowanych chusteczek, z których swego czasu wie słynęła. Ciężko jest dowieść dokładnej prawdy można bazować jedynie na podaniach ludzi, którzy przekazywali sobie je z ust do ust i możemy je usłyszeć od najstarszych mieszkańców. Zawoja swego czasu w okolicach XIX wieku była miejscowością, w której odbywała się masowa produkcja żelaza. Największym skokiem pod kątem popularności Zawoja cieszyła się w okresie międzywojennym, wtedy to stworzono komisje klimatyczną, która dostrzegła wspaniałości tego miejsca. Zawoja stała się wówczas ośrodkiem letniskowym, do którego przybywali mieszkańcy całej międzywojennej Polski, by móc czerpać z warunków klimatycznych, który przypisywano walory zdrowotne. Zaczęto masowo budować Pensjonaty Zawoja, w których przyjmowano często najznakomitsze postaci ówczesnej Polski.