XVII Turniej Wsi i IV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

REGULAMIN XVII TURNIEJU WSI raz IV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich GMINY SOLINA

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Solinie z siedziba w Polańczyku

1. W XVII Turnieju Wsi i IV turnieju KGW mogą brać
udział tylkomieszkańcy Gminy Solina i mieszkańcy zgłoszeni uprzednio na liście zgłoszeń danego sołectwa.

2. Cel Turnieju:
– popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenach wiejskich wśród mieszkańców Gminy Solina,
– stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji, relaksu i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trakcie zmagań
w poszczególnych dyscyplinach sportowych turnieju, będących zarazem czynnikiem integracyjnych mieszkańców,
– rywalizacja poszczególnych sołectw o tytuł Najlepszego Sołectwa oraz Kół Gospodyń Wiejskich,

3. Termin:
XVII Turniej Wsi Gminy Solina oraz IV Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 przy Szkole Podstawowej w Berezce o godzinie 14.00

4. Punktacja:
– regulamin punktów opracowuje organizator turnieju z uwzględnieniem równych punktów w zaleźności od konkurencji,
– punktacja w poszczególnych konkurencjach będzie podawana przez sędziów głównych przed rozpoczęciem kolejnej konkurencji,
– w razie uzyskania równej ilości punktów, sędziowie przeprowadzą dodatkową konkurencję,
– zwycięzcą turnieju zostaje sołectwo oraz KGW, które zdobyło największą ilość punktów.

5. Uczestnictwo:
– w turnieju wsi biorą udział drużyny 7-osobowe (Sołtys + 6
zawodników) oraz 4-osobowe składy Kół Gospodyń Wiejskich
(Przewodnicząca + 3 zawodniczki)
– drużyny poszczególnych wsi mogą składać się jedynie z mieszkańców danej miejscowości (zameldowanych na pobyt stały),
– uczestnictwo w turnieju biorą jedynie drużyny, które dokonały zgłoszenia w terminie do dnia 13 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku do godz. 15.00.
– wszystkie konkurencje rozgrywane w trakcie turnieju będą
nadzorowane przez sędziów głównych, wystawionych przez organizatorów.

6. Nagrody:
Nagrody za poszczególne miejsca w turnieju funduje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku.

7. Spory:
Wszystkie spory mogące wystąpić w czasie trwania turnieju rozstrzygają sędziowie główni zawodów, których orzecznictwo jest ostateczne.

7. Inne postanowienia:
Zawodnicy sołectw i zawodniczki Kół Gospodyń Wiejskich biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialno
ść, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe urazy w trakcie rozgrywania konkurencji.

8. Niniejszy regulamin opracowany przez organizatora jest ostateczny i nie podlega zmianom. Polańczyk noclegi zaprasza.


Możliwość komentowania jest wyłączona.